ANBI

Stichting Sint en Pietenactie Katwijk is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling; ANBI. Dit houdt in dat de Stichting geen schenkings- en/of successierecht hoeft te betalen over schenkingen of nalatenschappen. Voor de spelregels en voorwaarden, klik hier.

Naam: Stichting Sint en Pietenactie Katwijk

KVK: 53505719

RSIN: 850905928

bezoek en postadres: ga naar contactpagina

Doelstelling: De Stichting heeft tot doel geld op te halen om aan goede doelen te kunnen schenken, door middel van het organiseren van het sinterklaasfeest bij onder andere, particulieren, bedrijven, scholen en instellingen.

Actueel beleidsplan:

Actueel beleidsplan

 

Bestuurssamenstelling en beloningsbeleid:

  • Kees de Mol (voorzitter)
  • Willem Houwaart (Secretaris)
  • Michael van der Plas (Penningmeester)
  • Sylvia Vonk (algemeen bestuurslid)
  • Joost Brandsma (algemeen bestuurslid)

Bovengenoemde bestuursleden ontvangen geen beloning voor de verrichte werkzaamheden. Actieve vrijwilligers die zich inzetten voor onze Stichting doen dit eveneens belangeloos en zonder vergoeding.

Statuten:

Statuten

Financiële stukken:

Jaarrekening 2018 en begroting 2019 

Jaarrekening 2019 en begroting 2020

jaaroverzicht-2020-begroting-2021